Terugblik

30 april, 14 mei en 4 juni 2019

Available for Mother Nature

Verdiepingsavonden rondom de encycliek
LAUDATO SI

Op 30 april, 14 mei en 4 juni 2019 vond de reeks verdiepingsavonden plaats rondom de encycliek Laudato Si. Een een document met als thema het milieu en de invloed daarvan op de wereld. Diverse sprekers belichten het klimaatprobleem vanuit de theorie, de praktijk en het persoonlijke leven. Het begrip ‘ecologische bekering’ klonk regelmatig.
De avonden bleken een groot succes vanwege de verbinding tussen inhoud en praktijk. Daarnaast is de mogelijkheid om de sprekers te ondervragen en door te vragen over het thema, iets waar de jongeren veel gebruik van maakten.

30 april: WAT GEBEURT ER IN ONS HUIS?

Afval is de grootste boosdoener

Mgr. Hendriks trapte de eerste avond af met een uitleg van wat er in de eerste hoofdstukken van Laudato Si’ staat. Hij begon met de vraag of de kerk zich wel bezig moest houden met encyclieken schrijven en het milieu i.p.v. geloofsverkon­di­ging. Een goede inleiding op de encycliek! Wat betreft de inhoud noemde hij dat een groot deel van bijv. de vervuiling van de aarde ligt in het menselijk handelen. Als grootste boosdoener van ons menselijk handelen op de natuur noemt hij de wegwerp­cul­tuur. “In de natuur zit een mooie kringloop, terwijl de mens alleen maar afval produceert wat we niet kunnen verwerken.” Juan Nibbelink, de tweede spreker, was uitgenodigd om te spreken over hoe hij juist met zijn menselijk handelen de zorg voor de aarde de goede kant op probeert te bewegen. Met zijn werkzaamheden probeert hij de afvalstroom (en uitvalstroom) zo minimaal mogelijk te maken. Een betere aansluiting op het verhaal van Mgr. Hendriks kon er niet zijn!

14 mei: MENSELIJK HANDELEN EN DE DIALOOG

Hoe ons denken wordt beïnvloed

Marjolein Tiemens (oprichtster van GroenGeloven) verzorgde de tweede avond het inhoudelijke gedeelte. Ze noemde twee begrippen die heersen waardoor er afbreuk van de aarde plaatsvindt: het antropocentrisme en het technologisch paradigma. Kort samengevat is dit het centraal stellen van de mens, waarbij eigen belang altijd voorgaat op al het andere (andere mensen, dieren, natuur) en de overtuiging dat de technologie leidend is in ons handelen. Michel Klein, Provinciaal Statenlid CU, borduurde voort op het verhaal van Marjolein en noemde nog een derde afbrekend denkkader; het economische denkkader waarbij alles draait om hoeveel geld het oplevert. Vanuit zijn bescheiden positie probeert hij bedrijven er op aan te dringen niet alleen een financieel jaarverslag, maar ook een maat­schap­pe­lijk jaarverslag uit te brengen. Hoeveel mensen heb je een baan gegeven, hoe heb je het milieu een stukje groener gemaakt of mensen opgeleid, wat is jouw maat­schap­pe­lijke impact?

Opvallend is hoe alles in de natuur zo met elkaar verbonden is, wat de problematiek en oplossingen zoeken zo complex maakt. Des te groter het respect voor Michel Klein en de provinciale staten om steeds kleine stapjes vooruit te zetten. Er werd gevraagd hoe Michel gemotiveerd bleef, zeker als dingen geen effect lijken te hebben. Allereerst was dat zijn bewondering voor Gods schepping, maar ook de wijsheid “Het gaat niet om het effect van jouw actie, maar om de vraag is wat je doet het goede?”

4 juni: ECOLOGISCHE BEKERING EN LEVENSSTIJL
Tuinieren middenin de stad met enkel een bescheiden balkon? Gerard Moorman bewijst dat het kan. ‘Het is heerlijk om even wat kruiden te plukken voor een maaltijd of een kop kruidenthee. Die planten zijn niet alleen heilzaam voor mezelf, maar ook voor bijen en vogels. (red. Annemarie Moorman). Gerard Moorman, staf­me­de­werker duurzaamheid van de KNR, sprak deze avond over de contemplatie in de natuur, de ecologische bekering en het aanpassen van de levensstijl. 

Jasper Fleers van De Groene Lobby geeft een getuigenis over zijn ecologische bekering en hoe hij zijn levensstijl heeft aangepast. Waarom iedereen een boormachine? als je deze makkelijk met de hele straat kunt delen?

ENCYCLIEK LAUDATO SÍ
De encycliek Laudato Sí is een document van de paus, waarin hij de visie van de kerk over het omgaan met ons milieu en elkaar uiteenzet. De encycliek is niet alleen geschreven voor de gelovigen, maar voor alle mensen van goede wil.