Geroepen om via kleine stappen de wereld te vernieuwen

In de exhortatie ‘Gaudate et exsultate’ (Verheugt u en juicht), roept Paus Franciscus op tot heiligheid in deze wereld. Om via kleine stappen, grote dingen te bereiken. Heiligheid en het verlangen om de wereld te blijven vernieuwen. Het jongerenpastoraat van het Bisdom Haarlem-Amsterdam wil voor andere jongeren voorwaarden scheppen om zich te informeren over sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Om zo een authentieke mening te kunnen vormen, die tot antwoorden kunnen leiden op hedendaagse kwesties.

Wat is een encycliek

De eerste christenen communiceerden door middel van ‘rondzendbrieven’, zogenaamde encyclieken. Het woord encycliek is afgeleid van het Latijnse encyclica en het Griekse en kuklios, dat ‘rondgaand’ betekent (kuklios is ‘kring’). 

Tegenwoordig wordt met een encycliek een pauselijk document bedoeld, geschreven vanuit eeuwenoude tradities, ervaring en kennis, waardoor ze weinig aan actualiteit inboeten en meer dan eens hun tijd ver vooruit blijken te zijn. 

De titel van een encycliek wordt gevormd uit de eerste woorden van de tekst, die tegelijkertijd de lading van het hele document dekt. Een knap staaltje vakmanschap, typerend voor de eenvoud en helderheid van het document, dat soms onder het intellectuele taalgebruik, verborgen lijkt.

De Nicolaasbasiliek

De Nicolaasbasiliek stijgt met haar koepel torens hoog uit boven de skyline van Amsterdam. Hij is daarom ook niet te missen. Tegenover het Centraal Station zie je meteen het imposante gebouw. Het is een rooms-katholieke kerk, waar een veelheid van culturen haar plek vindt. Met name op zondag, maar ook door de weeks is het er een komen en gaan van mensen. Toeristen, gelovigen en toevallige voorbijgangers brengen een bezoek aan de plek die rust, ruimte en schoonheid uitstraalt. 

De basiliek, officieel de H. Nicolaas binnen de Veste geheten, is gebouwd in de periode 1884-1887 naar een ontwerp van de architect Adrianus Bleijs (1842-1912). 

Het jongerenpastoraat maakt voor haar avonden gebruik van de ruimtes naast de kerk. Met name de zolder geeft een prachtig panorama over de stad.

N
icolaasbasiliek
Prins Hendrikkade 73
1012 AD Amsterdam
www.nicolaas-parochie.nl