Jongeren zijn niet de toekomst maar het heden

De avonden zijn voor jongeren van 18 – 35 jaar, die zich betrokken voelen bij sociaal maatschappelijke vraagstukken. Het maakt niet zoveel uit welke overtuigingen je hebt, wel is een houding van openheid en respect een voorwaarde om tot dialoog te komen. Leren van elkaar, om zo te groeien in eigen overtuigingen. 

De encyclieken zijn room-katholieke documenten, maar daarom niet minder toepasbaar en herkenbaar voor mensen met een andere overtuiging.

Onze grondwet, maar ook Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op de waarden die je in deze documenten terug vindt.

Het jongerenpastoraat van het Bisdom Haarlem-Amsterdam organiseert de avonden.